Pozvánka

na odborné podujatie

Organizačné zabezpečenie

Ing. Etela Magyarová
PROGRESS CA s.r.o.
Krivá 18, 04001, Košice
Tel.: +421 907 906 456
email: etela.magyarova@progress.eu.sk

Podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME.

www.diasummit.sk
www.progress.eu.sk

Program

PIATOK – 25.06.2021
Blok - Inzulíny v klinickej praxi
16.00 – 16.20 Najnovšie odporúčania pre liečbu inzulínom u pacientov s DM 2. typu
MUDr. Daniel Kolény

16.20 – 16.40 Najnovšie odporúčania pre liečbu inzulínom u pacientov s DM 1. typu
MUDr. Ľubomír Barak

16.40 – 17.00 Aktuálna situácia s inzulínovou liečbou na Slovensku
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. (koordinator)

17.00 - 17.15 Diskusia
17.15 - 17.30 Coffee break
Blok - Diabetická polyneuropatia
17.30 - 17.50 Farmaká a nutraceutiká v liečbe diabetickej neuropatie
MUDr. Milan Grofik, PhD.

17.50 – 18.10 Neuropatia, najčastejšia a najbolestivejšia komplikácia diabetes mellitus v diabetologickej ambulancii dnes a v budúcnosti
MUDr. Viera Doničová

18.10 - 18.30 Diagnostika diabetickej polyneuropatie v ambulantnej praxi
MUDr. Vladimír Uličianský

18.30 – 18.45 Diskusia
Blok - Právo v medicíne
18.45 - 19.00 Čo nás “korona” naučila a čo ešte nevieme?
JUDr. Pavol Cvik

19.00-19.15 Diskusia

SOBOTA – 26.06.2021
Blok - Dyslipidémie
9.00 - 9.15 Diabetik - vhodný pacient na intenzívnu liečbu statínom?
Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

9.15 - 9.30 Ako sme si nakoniec osvojili guidelines 2019
Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
9.30 – 9.45 Rozšírené možnosti manažmentu dyslipidémií
MUDr. Barbora Zoboková

9.45 – 10.00 Kvalita života a podporná liečba u pacienta s DM II.
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA

10.00 - 10.15 Diskusia
10.15 - 10.30 Coffee break
Blok - Multidisciplinárny pohľad na diabetického pacienta
10.30 - 10.45 Diabetická gastroparéza z pohľadu gastroenterológa
Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

10.45 - 11.00 Diabetik a kardiak? Na čo si dať pozor z pohľadu kardiológa
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

11.00 - 11.15 Pohľad na diabetika očami endokrinológa
MUDr. Eva Žákovičová, PhD.
11.15 - 11.30 Diskusia